VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.

Všichni psi, kteří se zúčastní výstavy, musí mít platný očkovací průkaz, nebo euro pas a platné očkování  (dle § 6 veterinárního zákona), očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší 30 dnů.

Psi musí být klinicky zdraví a v dobré kondici. O tom, zda bude pes na výstavu vpuštěn rozhoduje veterinární dozor.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména pak ve znění zákona č. 77/2004 sb. nebude na výstavu připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Z výstavy jsou vyloučeny háravé a kojící feny a feny ve vyšším stupni březosti. 

Kousaví a agresivní psi musí mít náhubek. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel).  Agresivita psa může být důvodem pro vyloučení psa z výstavy.

Volné pobíhání psů není povoleno.

Každý vystavovatel (majitel) odpovídá za svého psa, a tudíž i za sbírání exkrementů. Proto po svých miláčcích uklízejte. 

Majitel je povinen uhradit startovní poplatek. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů, není důvodek k vrácení startovního poplatku. V případě, že se výstava z nepředvídatelných příčin, nebo veterinárních opatření neuskuteční, poplatky budou použity na uhrazení prokazatelných výloh výstavy.

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K ÚČASTI

Očkovací průkaz nebo cestovní pas s platným očkováním, doklad o zaplacení startovného (pouze v případě nesrovnalostí).

 

DALŠÍ INFORMACE

Pejskovi sebou vezměte deku, misku na vodu, oblíbené pamlsky a podobně. Své oblečení přizpůsobte tomu, že akce se koná pod širým nebem. 

Občerstvení a voda pro pejsky v areálu výstavy, toalety cca 250 metrů od Letní scény.

 

Odkazy

Galerie